Click Here
Schedule a free personal NextGen instruction (live stream)

Deze disclaimer beheerst uw gebruik van onze website; door onze website te gebruiken, accepteert u deze disclaimer volledig. Als u het oneens bent over een gedeelte van deze disclaimer, gebruikt u de website niet. Wij behouden ons de rechten voor om de bepalingen van de disclaimer op elk moment te kunnen wijzigen. Wij adviseren u de disclaimer met regelmaat te checken voor veranderingen. Bij het gebruik van deze website nadat we enkele wijzigingen hebben aangepast, accepteert u deze wijzigingen ongeacht u ze heeft bestudeerd.

Alle materialen op deze website zijn beschermd door copyright en intellectueel eigendom recht en zijn eigendom van Nature’s Green B.V. Tenzij anders aangegeven, mag u toegang hebben tot onze materialen op www.naturesgreen.nl echter enkel en alleen voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

Bezoekers die de website gebruiken en informatie verschaffen, doen dat volledig voor eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van elke andere website waartoe we wellicht een link verschaffen en keuren de weergave van andere websites niet bij voorbaat goed.

Indien u enige bijdrage (inclusief tekst, foto’s, grafische vormgeving, video of audio) met ons deelt, geeft u ons toestemming, zonder enige kosten, om dit materiaal te gebruiken op elke gewenste wijze inclusief het veranderen, aanpassen of verwijderen. Om uw toestemming te verkrijgen, bevestigd u dat uw bijdrage uw eigen originele bijdrage is, vrij van laster en geen inbreuk doet aan enig Nederlands recht en dat u tevens het recht heeft om ons toestemming te verlenen voor het gebruik zoals omschreven in bovenstaand artikel.

 

U mag onze website niet gebruiken op enige wijze die onrechtmatig is, illegaal, frauduleus of beschadigend of in verband staat met enige onwettige, illegale, frauduleuze of kwetsende opzet of activiteit. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of beschadiging die ontstaat.

Wij kunnen niet garanderen dat functies op onze website beinvloed worden door virussen, dat deze gecorrigeerd kunnen worden of dat de server geheel vrij is van virussen. U begrijpt dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om afdoende procedures en virus checks (inclusief anti-virus en overige beveiliging checks) te implementeren die afdoende zijn om uw eigen voorschriften voor de juistheid van inkomende- en uitgaande data te garanderen.

Nature’s Green B.V., haar eigenaren, management, medewerkers, aannemers of overige leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies en of beschadiging ontstaan door uw gebruik van de website www.naturesgreen.nl of andere informatie, service of inhoud op www.naturesgreen.nl